Klinikstol – skräcksymbol eller trygghet?

Ofta är klinikstolar förknippat med något obehagligt. Kanske ska man göra ett första besök till gynekologen, eller så har man tandläkarskräck? Med en bekväm klinikstol minskar obehaget.

Det är vanligt att vara nervös innan det är dags för en medicinsk undersökning. För många är just klinikstolen symbolen för det fruktade ögonblicket. Du sätter dig ned och snart plockas verktygen fram. Stålet kommer blänka till i det sterila ljuset från taklamporna. Undersökningen är nära. Men ett sjukhusbesök behöver inte alls vara så som många är rädda för. Tvärtom kan klinikstolen vara en viktig del i att besöket blir så behagligt som möjligt för den som är patient. Av denna anledning är det bra att se till att man har en klinikstol som känns trygg och bekväm.

En klinikstol för både patient och personal

Det räcker såklart inte med att enbart patienten är nöjd. En bra klinikstol ska också vara ergonomiskt anpassad för den som arbetar. Det är viktigt för att undersökningen ska kunna utföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Idag kan klinikstolar skräddaranpassas så att de passar den egna lokalens villkor och förutsättningar. Kanske finns det behov av att klinikstolen ska gå att höja och sänka, eller så har kliniken särskilda golv som kräver en viss typ av hjul? Med en skräddarsydd klinikstol blir det så skönt som möjligt både för den som undersöker och den som undersöks. På så vis kan klinikstolen upphöra med att vara en skräcksymbol, och tvärtom bli en trygghet. Läs mer om klinikstolar på denna sida: https://www.klinikstol.se